تورم تولید در پاییز؛ 77.3 درصد

نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش دیدبان اقتصاد و کسب و کار (Eco Business Watch) به نقل از مرکز آمار درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ۱۳۹۹ به ۷۷،۳ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۳۹۹ در مقایسه با فصل پاییز ۱۳۹۸، ۷۷.۳ درصد افزایش دارد.

تورم فصلی
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مقایسه با فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ۱۳۹۹ به ۲۱،۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل، ۹.۹ واحد درصد کاهش دارد. در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در فصل مورد بررسی کمترین تورم فصلی مربوط به انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (۵.۴ درصد) و تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار (۶.۹ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به ساخت چوب و فرآورده‌های چوب و چوب‌پنبه و کالا‌ها از نی و مواد حصیربافی (۳۷.۳ درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۳۷.۱ درصد)، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی (۲۷.۲ درصد) ساخت منسوجات (۲۶.۴ درصد) و ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (۲۶.۳ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ۱۳۹۹ به ۷۷،۳ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالا‌های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸، ۷۷.۳ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در فصل تابستان سال جاری ۴۶.۱ درصد بوده است. در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار (۲۲.۹ درصد)، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (۲۶.۹ درصد) و ساخت سایر مصنوعات (۳۷.۳ درصد) و بیشترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش‌های صنعتی ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۷۶.۲ درصد)، ساخت فلزات پایه (۱۳۹.۰ درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۱۰۸.۸ درصد)، ساخت تجهیزات برقی (۹۳.۷ درصد) و ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (۹۰.۶ درصد) است.

تورم سالانه
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل به ۳۷،۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱۳.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت (۴.۶ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۰۸.۸ درصد)، ساخت فلزات پایه (۸۳.۹ درصد)، ساخت مبلمان (۵۴.۴ درصد) و ساخت تجهیزات برقی (۵۳.۸ درصد) است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.