نرخ سود در سه بازار صعودی شد

14
در هفته اخیر بازارهای مالی جانی دوباره گرفته اند. با شروع زمستان داده های اماری نشان از افزایش دمای نرخ سود ها در سه بازار مهم داشته و در مهم ترین آن ها، یعنی نرخ بهره بین بانکی، این رقم به رکورد خود در سال 1401 رسیده است.

در بررسی بازار های مالی در هفته های اخیر سه نکته مهم به چشم می خورد که مهم ترین شاخصه تمام اتفاقات مسیر صعودی نرخ سود در تمام بازار ها بوده است.

به طور کلی سه بازار مهم مالی در هر هفته مورد ارزیابی قرار می گیرد. بازار اولیه اوراق بدهی دولتی ، بازار باز و بازار بین بانکی.

در همین راستا در هفته پایانی آذر ماه داده های آماری نشان از تحولی کم سابقه در حراج اوراق بدهی داشته است.

نرخ سود 24 درصدی در بازار اولیه اوراق
در هفته سی و یکم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری، حجم اوراق فروخته شده بالا آمده و رکورد 6 هفته ای در این شاخص به ثبت رسیده است.

در آمارهایی که بانک مرکزی هر هفته از فروش اوراق دولتی منتشر می کند بازار اولیه اوراق بدهی دولتی رصد می شود. براساس این داده ها در آذر ماه دولت در دو هفته نتوانست هیچ اوراقی را به مشتریان خود بفروشد. اما در آخرین مقطع هفتگی این رقم به یکباره بالا آمده که می تواند در نتیجه رشد نرخ سود در اوراق عرضه شده باشد.

داده‌های وزارت اقتصادو دارایی در این موضوع نیز نشان داد که بانک‌ها تنها مشتریان اوراق بدهی دولتی در این هفته بوده اند که نرخ سود آن ها در بازه سال های خیر تقریبا بی سابقه بوده است.

در همین رابطه میانگین نرخ سود موثر در هفته آخر پاییز برابر با 23.75 درصد به ثبت رسیده و در بالاترین سطح خود در حداقل 3 سال گذشته بوده است.

صعود دوباره نرخ سود در بازار باز
بانک اوراق بدهی دولتی خریداری شده در بازار اولیه را می توانند به بازار باز برده و از این مسیر اقدام به قرض نقدینگی از بانک مرکزی کنند. در این بازار بانک ها اوراق را نزد بانک مرکزی به ودیعه قرار داده و متعهد می شوند تا در سررسید یک هفته ای دوباره آن را برداشته و با نرخ سود معلوم مبلغ استقراض شده را به بانک مرکزی عودت دهند.

در حالی که رقم تزریق پول بانک مرکزی در این هفته ها به سطح بالایی رسیده و بالاتر از مرز 100 همت رقم خورده اما نرخ سود بازار دوباره مسیری صعودی را پیموده است. این نرخ در هفته اخر پاییز برابر با 21 درصد بوده و 0.2 واحد درصد از هفته قبل خود بالاتر آمده است.

رکوردزنی نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی پاییز
در هفته پایانی پاییز 1401، نرخ بهره بین بانکی به مرز 21.01 درصد رسیده و رکوردی بی سابقه را در امسال ثبت کرد. این نرخ در بازار شبانه کشف می شود و مهم ترین عامل در کنار کوریدور اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم تقاضای بانک ها است. به همین دلیل بالارفتن نرخ بهره بین بانکی در این هفته را برخی تحلیلگران حاصل کسری منابع در بازار بین بانکی دانسته که منجر به مسیر صعودی نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی پاییز شده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.