دسته بندی

معرفی کسب و کار

حرکت از سنت به مدرنیته در برند «سمیه»

شرکت سمیه که فعالیت خود را از سال 63 و با شراکت دو خانواده یعنی عبداللهی و کلانتری آغاز کرده، اکنون بعد از 36 سال فعالیت در دو بخش تولید و پخش 320 نیروی شاغل را در اختیار دارد. دلیل نام گذاری سمیه برای این برند احترام و پاسداشت سمیه،