دسته بندی

مدیران

صنایع تشنه ارز و مواد اولیه

مدیرعامل چسب رازی از دو مشکل مواد اولیه و ارز به عنوان چالش های جدی در صنایع ایرانی انتقاد کرد مهندس میزانی مدیرعامل چسب رازی با بیان این که صنایع شیمیایی و به‌خصوص تولید چسب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است گفت: این امر به دلیل

چالش های دولت ساز برای تولید

احمد فتح اللهی؛ مدیرعامل شرکت سبزی ایران تولیدکننده ایرانی چالش های بسیاری را در حوزه های داخلی و صادراتی تجربه می کند که این چالش ها در بین صنایع مختلف به اشکال متفاوتی بروز می کند اما اگر از تولیدکنندگان صنایع غذایی در رابطه با چالش